Konferencje naukowe

- VI konferencja naukowo-techniczna "Elektroenergetyczne linie napowietrzne", Wisła, 13–14 października 2015 r.; 
Szpyra W., Nowak W., Tarko R., Kaczmarczyk A., Wpływ warunków atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych (Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2015, S. 145–152) <<<

- IX konferencja naukowo-techniczna "Optymalizacja w elektroenergetyce", 7 października 2015, Konstancin-Jeziorna:
Szpyra W., Nowak W., Tarko R., Kaczmarczyk A.: "Model obciążalności prądowej przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w zmiennych warunkach środowiskowych" (Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego, Warszawa 2015, S. 41–51) <<<

- Konferencja Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych 2016:
Tarko R., Szpyra W., Nowak W.: Analiza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych. <<<

- Konferencja Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych 2016:
Szpyra W., Tarko R., Nowak W.: Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych <<<

- IX Międzynarodowa Konferencja "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation NEET 2015", Zakopane 2015: 
Pijarski P., Kacejko P., Wancerz M., Gryniewicz-Jaworska M.: Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable (
ISBN 83-87414-87-5) <<<

- IX Konferencja Naukowo-Techniczna, 07.10.2015-07.10.2015, Polska, Warszawa
Kacejko P., Pijarski P., Wydra M.: Możliwość likwidacji przeciążeń linii KSE przy wykorzystaniu systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi (SDZP). Optymalizacja w Elektroenergetyce <<<

- 14th International Conference on Wind Engineering; Porto Alegre, Brazil; 21-26.06.2015
Flaga Andrzej: Similarity criteria for linear building objects at aerodynamic and gravitational actions <<<

- Seminarium Insytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, Kraków, 01.06.2016 r.
Flaga Andrzej: Badania oddziaływań środowiskowych na linie energetyczne wysokich i najwyższych napięć zrealizowane w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej <<<

- 3th Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (PCM-CMM-2015), Sept. 8 - 11, 2015, Gdańsk
Cecot W., Milewski S., Orkisz J.: Measurement aided computation of extensible cable deflections, ISBN: 978-83-932107-5-6 <<<

Cecot W., Milewski S., Orkisz J., Hybrid On-Line Measurement Aided Evaluation of Safe Overhead Power Line Clearance (Eksperymentalnie wspomagane oszacowanie bezpiecznej skrajni linii energetycznych wysokich napięć), , referat. Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KUKDM), Zakopane 16-18 marca 2016

Cecot W. Milewski S., Orkisz J., On-line measurement aided analysis of power lines conductors configuration determining their maximum safe current - carrying capacity (Wspomagana pomiarami on-line analiza konfiguracji przewodów linii WN I NN określająca ich maksymalną bezpieczną obciążalność prądową), referat wysłany na XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016, 18–21 października 2016

W grupie zespołów badawczych związanych z tematem C – Metody obliczeniowe odbyła się (przeważnie w Zakładzie L-52 PK) seria seminariów, organizowanych przez nasz zespół naukowy, poświęcona prezentacji postępów prac badawczych i wzajemnej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi tymi zespołami, w szczególności z naszej strony m.in. zostały przedstawione referaty: Cecot W., Obliczanie ugięć kabli z uwzględnieniem pomiarów kąta nachylenia, PK-L5, 12.01.2016, Milewski S.,  Obliczanie ugięć kabli za pomocą bezsiatkowej MRS, PK-L5, 26.01.2016

Międzynarodowa konferencja „Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne 2015”, Warszawa, Hotel Novotel Airport, 14-15.10.2015. Referat pt. „System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem - wnioski z projektu B+R realizowanego z udziałem OSP i dwóch OSD.”. Autorzy i prelegenci: Tomasz Gulczyński – Globema, Bolesław Mostowski – Procesy Inwestycyjne.

IV Seminarium Platformy IUSER, Warszawa, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 23.06.2016. Referat „SDZP System dynamicznego zarządzania przesyłem z wykorzystaniem czujników na liniach energetycznych”. Autor i prezenter: Tomasz Gulczyński – Globema

Platonov A., „Gdzie i dlaczego analogowa transmisja może być lepsza, niż cyfrowa?”, zaproszony referat na seminarium naukowym Instytutu Elektroniki Politechniki Łodźskiej 20.11.2014

Platonov A., „Transmisja sygnałów analogowych: Kryteria w projektowaniu ASK wysokiej jakości”. Krajowa Konferencja KKRRiT, Łodź, 8-10 Maja 2015

Platonov A., “Analog transmission more efficient than digital: can it be and when?”, Proceedings of Int. Conf. on Signal Processing and Electronic Systems, ICSES’2014, Sept. 2014, Poznan, Poland, IEEEXPlore, DOI:10.1109/ICSES.2014.6948718

Platonov A., Opalski L., Wieczorek P., Zaitsev Ie,  Chaciński H. “Development of works in practical design of AFCS for controlling the state of high voltage lines”, XXXVI IEEE-SPIE Joint Symposium, Wilga, Poland, 25 Maja-1 Czerwca 2015

Platonov A., Zaitsev Ie., Chaciński H, Opalski L., Jeleński B., Piekarski J., „Projektowanie i dostrajanie hardwarowego prototypu AFCS”, Krajowa Konferencja KKRRiT 2016, Kraków, 27-29 Czerwca 2016

Platonov A., „Information theory and optimization of  analog feedback communication systems”, 4-th IEEE Conf. on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 6-9 June 2016 (wysłany do publikacji w IEEEXplore)

Platonov A., Zaitsev Ie., Jeleński B., Opalski L., Piekarski J., Chaciński H., “Prototype of Analog Feedback Communication System: First Results of Experimental Study”, 4-th IEEE Conf. on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 6-9 June 2016, (wysłany do publikacji w IEEEXplore)

Platonov A. “Hardware prototype of analog feedback communication system (AFCS): results of experiments and perspectives of further research”, XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium, Wilga, Poland, 30 Maja-6 Czerwca 2016

Zaitsev Ie., “Particularities of design and testing of adaptive analog communication channels for HV energy lines monitoring”, XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium, Wilga, Poland, 30 Maja-6 Czerwca 2016

Oprócz podanych, wygłoszono 5 referatów dot. nowych wyników w rozwoju teorii i metod projektowania AFCS na seminarium naukowym Zakładu TOiS Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej

W ramach realizacji kampanii informacyjnej zaprezentowanej w sprawozdaniu z zadania 2 na organizowanych wydarzeniach prezentowano docelowy produkt, jak również pilną potrzebę jego wdrożenia. Prelegentami byli Krzysztof Żmijewski, Bolesław Mostowski, Krzysztof Rudzki

Włodzimierz Moniuszko, udział w dyskusji dotyczącej  poprawy komfortu dzięki nowym technologią podczas debaty pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców", 18 września 2015 r. , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inne (nie wymienione powyżej np. materiały promocyjne, informacyjne, szkoleni

GLOBEMA 

Konferencja pt.: "Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne"
14-15 października 2015, Novotel Airport Hotel, Warszawa

PREZENTACJA

 

OPE
Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Optymalizacja w Elektroenergetyce"
7 października 2015, siedziba PSE S.A., Konstancin-Jeziorna

INFORMACJA O KONFERENCJI

PROGRAM

REFERAT