Publikacje naukowe

 

Artykuły naukowe, które ukazały się w ramach projektu SDZP:
 

- Kacejko P., Pijarski P.: Zarządzanie mikroinstalacjami OZE: Realne wyzwanie techniczne czy tylko impuls marketingowy ?, Rynek Energii, Nr 1 (122) – 2016, str. 41-45 <<<

- Jędrychowski R., Miller P., Wydra M.: Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid, Przegląd Elektrotechniczny, 2016 r. <<<

- Jędrychowski R., Miller P., Wancerz M.: Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym, Rynek Energii Nr2(123), rok 2016, str. 75-80 <<<

- Dudziak Sławomir, Kozyra Zofia, Drgania stalowej konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wywołane wymuszeniem kinematycznym, „TTS”, 12/2015, str. 2463-2467 <<<

- Dudziak Sławomir, Kozyra Zofia, Charakterystyki modalne konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych, Theoretical Foundations of Civil Engineering, vol. 23, Warszawa, 2015, str. 79-88 <<<

- Platonov A., Limit energy efficient transmission of signals from analog sources, Przegląd Telekomunikacyjny, no. 4, 2015, pp. 380-383. Punkty MNiSW: 9 <<<

- Platonov A., Zaitsev Ie., Chaciński H, Opalski L., Jeleński B., Piekarski J., Projektowanie i dostrajanie hardwarowego prototypu AFCS, Przegląd Telekomunikacyjny, no. 6, pp.340-343, Punkty MNiSW: 9 <<<

- Szpyra W., Nowak W., Tarko R.: Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych., Energia Elektryczna, 6/2016, ISSN 1897-3833, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. s. 20-22 <<<

- Anatoliy Platonov, Ievgen Zaitsev, Borys Jeleński, Leszek Opalski, Jan Piekarski, Henryk Chaciński: Prototype of Analog Feedback Communication System: First Results of Experimental Study: <<<

- Anatoliy Platonov: Information Theory and Optimization of Analog Feedback Communication Systems: <<<